0,00 

Krepšelis

Saugus atsiskaitymas

Paslaugų teikimo sąlygos ir taisyklės:

Produktų pristatymo sąlygos:

Visas prekes galite atsiimti mūsų prekybos vietoje, adresu Užupio g. 14, Vilnius
Prekes siunčiame paštomatu.
Nemokamas pristatymas nuo 50€.

Prekių grąžinimas ir keitimas:

Remiantis Lietuvos Respublikos įstatymais ir teisės aktais (civilinio kodekso pakeitimo įstatymo Nr. XII-700 ir Vartotojų teisių apsaugos įstatymo pakeitimo ir papildymo įstatymo Nr. XII-701 nuostatomis, maisto produktai bei kosmetikos prekės yra nekeičiamų ir negrąžinamų prekių sąraše), KanapineKrautuve.lt prekės yra nekeičiamos ir negrąžinamos.

1.Bendrosios nuostatos.


Šios prekių pirkimo – pardavimo taisyklės (toliau – Taisyklės), jas patvirtinus Pirkėjui (susipažinus su Taisyklėmis bei pažymėjus varnelę prie teiginio „Sutinku su el. parduotuvės taisyklėmis“), yra abiems šalims privalomas teisinis dokumentas, kuris nustato Pirkėjo ir Pardavėjo teises, pareigas bei atsakomybę, prekių įsigijimo bei apmokėjimo už jas sąlygas, prekių pristatymo ir grąžinimo tvarką, šalių atsakomybę bei kitas su prekių pirkimu susijusias taisykles.
Pardavėjas pasilieka teisę Taisykles bet kuriuo metu taisyti, pakeisti ar papildyti, atsižvelgiant į teisės aktų nustatytus reikalavimus.
lt prekyba yra vykdoma tik Lietuvos Respublikos teritorijoje.

2.Asmens duomenų apsauga.

2.1. Pirkėjas užsisakyti prekes gali dvejais būdais: užsiregistruodamas KanapineKrautuvele.lt ir įvesdamas registracijos formoje prašomus duomenis, arba pirkti be registracijos.

2.2. Užsakydamas prekes, Pirkėjas turi nurodyti savo asmeninius duomenis (vardą, pavardę, prekių pristatymo adresą, telefono numerį bei elektroninio pašto adresą), būtinus prekių užsakymo įvykdymui.

2.3. Sutikdamas su KanapineKrautuve.lt sąlygomis ir taisyklėmis, Pirkėjas patvirtina, jog sutinka, kad jo asmens duomenys būtų tvarkomi prekių pardavimo bei tiesioginės rinkodaros tikslais.

2.4. Pirkėjas, sutikdamas, kad jo asmens duomenys būtų tvarkomi prekių pardavimo bei tiesioginės rinkodaros tikslais, taip pat sutinka, jog jo nurodytais kontaktiniais duomenimis būtų siunčiami informaciniai pranešimai, būtini prekių užsakymo vykdymui.

2.5. Atveju, kai Pirkėjas nepageidauja, jog jo elektroninio pašto adresas būtų naudojamas tiesioginės rinkodaros tikslais, Pirkėjas turi informuoti parduotuvę skyriuje „Kontaktai“ nurodytais būdais.

2.6. Pardavėjas patvirtina, jog Pirkėjo nurodyti asmens duomenys bus tvarkomi tik prekių pardavimo KanapineKrautuve.lt elektroninėje parduotuvėje ir tiesioginės rinkodaros tikslais (išskyrus atvejus, kai Pirkėjas Taisyklių 2.5 punkte nurodyta tvarka praneša, kad nepageidauja, jog jo asmens duomenys būtų tvarkomi tiesioginės rinkodaros tikslu). Pardavėjas įsipareigoja neatskleisti Pirkėjo asmens duomenų tretiesiems asmenims, išskyrus Pardavėjo partnerius, teikiančius prekių pristatymo ar kitas, su Pirkėjo užsakymo tinkamu įvykdymu susijusias paslaugas. Visais kitais atvejais Pirkėjo asmens duomenys tretiesiems asmenims gali būti atskleidžiami tik LR teisės aktų numatyta tvarka.

3.Pirkimo – pardavimo sutarties sudarymo momentas.

3.1. Pirkimo ir pardavimo sutartis tarp Pirkėjo ir Pardavėjo laikoma sudaryta nuo to momento, kai Pirkėjas elektroninėje parduotuvėje suformavęs prekių krepšelį, nurodęs savo asmeninius duomenis, pasirinkęs apmokėjimo būdą bei susipažinęs su “sąlygomis ir taisyklėmis”, paspaudžia mygtuką „užsakyti”.

3.2. Kiekviena pirkimo – pardavimo sutartis, sudaryta tarp Pirkėjo ir Pardavėjo, yra registruojama ir saugoma KanapineKrautuvele.lt duomenų bazėje.

4.Pirkėjo teisės ir įsipareigojimai.

4.1. Pirkėjas turi teisę pirkti prekes el. parduotuvėje šių Taisyklių ir kitose šios el. parduotuvės informacijos skiltyse nustatyta tvarka.

4.2. Atveju, jei registracijos formoje nurodyti asmens duomenys pasikeičia, Pirkėjas privalo nedelsiant juos atnaujinti.

4.3. Pirkėjas įsipareigoja sumokėti už užsakytas prekes nurodytą kainą, bei priimti jas taisyklių nustatyta tvarka.

4.4. Pirkėjas įsipareigoja neperduoti tretiesiems asmenims savo prisijungimo duomenų. Jei Pirkėjas praranda prisijungimo duomenis, jis privalo nedelsiant informuoti apie tai Pardavėją skyriuje „Kontaktai“ nurodytomis susisiekimo priemonėmis.

4.5. Naudodamasis KanapineKrautuve.lt el. parduotuve, Pirkėjas įsipareigoja laikytis šių sąlygų ir taisyklių, bei nepažeisti Lietuvos Respublikos teisės aktų.

5.Pardavėjo Teisės ir įsipareigojimai.

5.1. Pardavėjas įsipareigoja sudaryti visas sąlygas Pirkėjui tinkamai naudotis el. parduotuvės teikiamomis paslaugomis.

5.2. Pardavėjas įsipareigoja pristatyti Pirkėjo užsakytas prekes jo nurodytu adresu, 7 Taisyklių skyriuje nurodytomis sąlygomis.

5.3.Pardavėjas įsipareigoja gerbti Pirkėjo privatumo teisę į Pirkėjo priklausančią asmeninę informaciją, nurodytą el. parduotuvės registracijos formoje, t.y. Pirkėjo nurodytus asmens duomenis naudoti tik Taisyklių.

5.4. Jei Pirkėjas bando pakenkti Pardavėjo el. parduotuvės darbo stabilumui ir saugumui, ar pažeidžia savo įsipareigojimus, Pardavėjas turi teisę nedelsiant ir be perspėjimo apriboti arba sustabdyti Pirkėjo galimybę naudotis el. Parduotuve, o išskirtiniais atvejais – panaikinti Pirkėjo registraciją.

6.Prekių užsakymas, kainos, apmokėjimo tvarka ir terminai.

6.1. Internetinėje parduotuvėje KanapineKrautuvele.lt Pirkėjas turi galimybę pirkti visa parą, 7 dienas per savaitę.

6.2. Prekių kainos elektroninėje parduotuvėje ir suformuotame užsakyme nurodomos eurais.

6.3. Atsiskaityti už prekes Pirkėjas gali šiais būdais:

6.3.1. 1. Klientas atsiskaito už savo užsakytas prekes banko pavedimu naudojantis UAB „Paysera“ (elektroninių pinigų įstaiga, veikianti pagal Lietuvos banko išduotą licenciją Nr. 2) pinigų surinkimo moduliu.

6.3.1.2. Apmokėjimas banko pavedimu – tai išankstinis apmokėjimas, kai Pirkėjas pats perveda užsakyme nurodytą sumą į Pardavėjo banko sąskaitą.

6.3.1.3. Apmokėjimas grynais pinigais – paslauga taikoma atsiimant prekes iš Pardavėjo, nurodytu adresu arba iš anksto sutarus dėl laiko ir tikslios prekių atsiėmimo vietos, taip pat prekes pristačius Pardavėjo įgaliotam asmeniui (kurjeriui).

6.4. Jeigu klientas atsiskaito banko pavedimu, jis įsipareigoja už užsakytas prekes atsiskaityti nedelsiant, priešingu atveju, jis praranda teisę reikšti pretenzijas dėl prekių pristatymo terminų pažeidimo, kadangi pagal Kliento užsakymą prekių siuntinys pradedamas formuoti tik KanapineKrautuve.lt gavus apmokėjimą už prekes.

7.Prekių pristatymas.

7.1. Pirkėjas, užsakydamas prekes, turi teisę pasirinkti prekių atsiėmimo – pristatymo būdą.

7.2. Pirkėjas, užsakymo metu pasirinkęs prekių pristatymo paslaugą, įsipareigoja nurodyti tikslų prekių pristatymo adresą.
7.3. Pirkėjas įsipareigoja prekes priimti pats. Tuo atveju, jei Pirkėjas prekių pats priimti negali, o prekės pristatytos nurodytu adresu, Pirkėjas neturi teisės reikšti Pardavėjui pretenzijų dėl prekių pristatymo netinkamam subjektui.
7.3. Prekes Pirkėjui pristato Pardavėjo įgaliotas atstovas (kurjeris).
7.5. Pardavėjas pristato Pirkėjui prekes vadovaudamasis prekių aprašymuose nurodytais terminais. Šie terminai yra preliminarūs, be to, netaikomi tais atvejais, kai Pardavėjo sandėlyje nėra reikiamų prekių, o Pirkėjas informuojamas apie užsakytų prekių trūkumą. Kartu Pirkėjas sutinka, jog išimtiniais atvejais prekių pateikimas gali vėluoti dėl nenumatytų, nuo Pardavėjo nepriklausančių aplinkybių. Tokiu atveju Pardavėjas įsipareigoja nedelsiant susisiekti su Pirkėju ir suderinti prekių pateikimo sąlygas.

7.6. Visais atvejais Pardavėjas atleidžiamas nuo atsakomybės už prekių pateikimo terminų pažeidimą, jeigu prekės Pirkėjui nėra pateikiamos arba pateikiamos ne laiku dėl paties Pirkėjo kaltės, arba dėl nuo Pirkėjo priklausančių aplinkybių.

7.7. Prekių pristatymo įkainiai, terminai bei kita susijusi informacija pateikiama KanapineKrautuve.lt puslapyje, skyriuje “prekių pristatymas”.

8.Prekių kokybės garantija ir tinkamumo naudoti terminas.

8.1. Kiekvienos KanapineKrautuve.lt parduotuvėje parduodamos prekės savybės yra nurodomos prie prekės esančiame prekės aprašyme.

8.2. Pardavėjas neatsako už tai, kad el. parduotuvėje esančios prekės savo spalva, forma ar kitais parametrais gali neatitikti realaus prekių dydžio, formų ir spalvos dėl Pirkėjo naudojamo vaizduoklio ypatybių.

8.3. Pardavėjas tam tikroms prekių rūšims suteikia tam tikrą laiką galiojančią daiktų kokybės garantiją, kurios konkretus terminas ir kitos sąlygos nurodomi tokių prekių aprašymuose.

8.4. Tais atvejais, kai remiantis teisės aktais konkrečių prekių atžvilgiu nustatomas tam tikras tinkamumo naudoti terminas, Pardavėjas įsipareigoja tokias prekes parduoti Pirkėjui taip, kad jam būtų suteikta reali galimybė tokiomis prekėmis pasinaudoti iki tinkamumo naudoti termino pabaigos.

9.Prekių grąžinimas ir keitimas.

9.1. Remiantis Lietuvos Respublikos įstatymais ir teisės aktais (civilinio kodekso pakeitimo įstatymo Nr. XII-700 ir Vartotojų teisių apsaugos įstatymo pakeitimo ir papildymo įstatymo Nr. XII-701 nuostatomis, maisto produktai bei kosmetikos prekės yra nekeičiamų ir negrąžinamų prekių sąraše), KanapineKrautuve.lt prekės yra nekeičiamos ir negrąžinamos.

10.Pirkėjo ir pardavėjo atsakomybė.

10.1. Pirkėjas yra visiškai atsakingas už Pirkėjo pateikiamų asmens duomenų teisingumą. Jei Pirkėjas nepateikia tikslių asmens duomenų registracijos formoje, Pardavėjas neatsako už dėl to atsiradusius padarinius ir įgyja teisę reikalauti iš Pirkėjo patirtų tiesioginių nuostolių atlyginimo.

10.2. Pirkėjas atsako už veiksmus, atliktus naudojantis KanapineKrautuve.lt parduotuve.

10.3. Užsiregistravęs Pirkėjas atsako už savo prisijungimo duomenų perdavimą tretiesiems asmenims. Jei el. parduotuvės teikiamomis paslaugomis naudojasi trečiasis asmuo, prisijungęs prie el. parduotuvės naudodamasis Pirkėjo prisijungimo duomenimis, Pardavėjas šį asmenį laiko Pirkėju.

10.4. Pardavėjas atleidžiamas nuo bet kokios atsakomybės tais atvejais, kai nuostoliai kyla dėl to, jog Pirkėjas, neatsižvelgdamas į Pardavėjo rekomendacijas ir savo įsipareigojimus, nesusipažino su šiomis Taisyklėmis, nors tokia galimybė jam buvo suteikta.

10.5. Jei Pardavėjo internetinėje parduotuvėje yra nuorodos į kitų įmonių, įstaigų, organizacijų ar asmenų tinklapius, Pardavėjas nėra atsakingas už ten esančią informaciją ar vykdomą veiklą, tų tinklapių neprižiūri, nekontroliuoja ir toms įmonėms bei asmenims neatstovauja.

10.6. Atsiradus žalai, kaltoji Šalis atlygina kitai Šaliai tiesioginius nuostolius.

11.Rinkodara ir keitimasis informacija.

11.1. Pardavėjas savo nuožiūra KanapineKrautuve.lt internetinėje parduotuvėje gali inicijuoti įvairias akcijas.

11.2. Pardavėjas turi teisę vienašališkai, be atskiro įspėjimo, pakeisti akcijų sąlygas, taip pat jas panaikinti. Bet koks akcijų sąlygų ir tvarkos pakeitimas ar panaikinimas galioja tik į priekį, t.y. nuo jų atlikimo momento.

11.3. Visą susijusią informaciją Pardavėjas siunčia Pirkėjo registracijos formoje nurodytomis susisiekimo priemonėmis.

11.4. Pirkėjas visus pranešimus ir klausimus siunčia Pardavėjo el. parduotuvės skyriuje „Kontaktai“ nurodytomis priemonėmis.

11.5. Pardavėjas neatsako jei Pirkėjas negauna siunčiamų informacinių ar patvirtinančių pranešimų dėl internetinio ryšio ar elektroninio pašto paslaugų tiekėjų tinklų sutrikimų.

12.Baigiamosios nuostatos.

12.1. Šios prekių pirkimo – pardavimo Taisyklės sudarytos vadovaujantis Lietuvos Respublikos įstatymais ir teisės aktais.

12.2. Visi nesutarimai, kilę dėl šių Taisyklių vykdymo, sprendžiami derybų būdu. Nepavykus susitarti, ginčai sprendžiami Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.
Autorinės teisės © 2021 KanapineKrautuvele.lt
Projektą kūrė: www.internetokalviai.lt